ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** ขอยกเลิกการจัดค่าย Smart kids พิชิตพุง ครั้งที่ 17 ***
   เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ในการนี้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ที่ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก จึงขอยกเลิกการจัดค่าย Smart kids พิชิตพุง ครั้งที่ 17

http://medinfo.psu.ac.th/pr_semina.php?meeting_id=890#TopicTop

ด้วยความห่วงใยและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-03-05 , Time : 10:12:29 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น