ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ ***
   ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
อาจารย์เกษียณ จ้างต่อในตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้ช่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนด้านพยาธิวิทยาและนิติเวช ประจำปี พ.ศ. 2563
จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-03-04 , Time : 10:42:47 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น