ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอยกเลิก "โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรม SUMMER KIDS"
   หน่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายศิลปวัฒนธรรม SUMMER KIDS กันอย่างมากมายจนเกินอัตราที่ได้กำหนดไว้
และต้องขออภัยทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) จึงของดจัดกิจกรรม summer kids ประจำปี 2563 นี้


Posted by : art , Date : 2020-03-04 , Time : 09:10:20 , From IP : 172.29.8.230

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น