ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ภาพบรรยากาศ Tech Talk season 3 Ep.1
   งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง

ด้วยโจทย์วิจัยทางคลินิกที่ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถตอบโจทย์งานวิจัย Precession Medicine ต่อยอดงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ สู่การรักษาที่ตรงจุด ส่งผลต่อการรักษาทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ฝ่ายวิจัย ได้จัดกิจกรรมเสวนา Tech Talk ครั้งที่ 3 ครั้งนี้เป็นการ On tour ไปภาควิชาศัลยศาสตร์ Episode 1 เรื่อง Cancer Precision Medicine ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทางด้านคลินิก 2 ท่าน คือ รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา , ผศ.นพ.ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์แพทย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คือ ดร.ภาสรัตน์ คงขาว อาจารย์ประจำสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

อีกทั้งคณะแพทย์ก็มีส่วนสนับสนุน บริการของธนาคารชีวภาพในการเก็บตัวอย่างเพื่องานวิจัยในอนาคต มีห้องปฏิบัติการวิจัยกลางที่รองรับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและเชิงลึก และกำลังพัฒนาระบบสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม เพื่อรองรับงานวิจัยที่มุ่งเป้า อีกด้วย

Tech Talk ครั้งนี้คุณอาจจะพลาด ครั้งหน้า On Tour ไปที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 12 กับ Episode 2: Biomarker and Diagnostic Technologies ห้ามพลาดนะคะ
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม http://apdu.medicine.psu.ac.th/2018/content.html?112


Posted by : APDU , E-mail : (prw.tarita@gmail.com) ,
Date : 2020-03-02 , Time : 17:02:44 , From IP : 172.29.8.211


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น