ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม เจ้าหน้าที่ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ประจำปี 2563 สนามสอบ รร.แสงทองวิทยา


   เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม เจ้าหน้าที่การสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ประจำปี 2563 สนามสอบ รร.แสงทองวิทยา

เรียน กรรมการทุกฝ่าย ของสนามสอบ รร.แสงทองวิทยา

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ประจำปี 2563 สนามสอบ รร.แสงทองวิทยา วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวม และหอสมุด คณแพทยศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ตามที่กำหนดด้วย
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้


Posted by : Student , E-mail : (naza_216@hotmail.com) ,
Date : 2020-03-02 , Time : 15:33:22 , From IP : 172.29.87.84


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น