ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ร่วมคัดเป็นตัวแทนนักกีฬาเปตอง


   ทางชมรมเปตองบุคลากร มอ หาดใหญ่ กำหนดให้มีการคัดตัวนักกีฬาเปตองเพื่อเป็นตัวแทนวิทยาเขตหาดใหญ่ ไปร่วมคัดตัวกับห้าวิทยาเขต ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 มีนาคมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรที่ สุรนารี โดยคัดเป็นตัวแทนวิทยาเขตหาดใหญ่ในวันที่ 8 มีนาคม ที่สนามเปตอง มอ หาดใหญ่ โดยคัดประเภทเดี่ยว เอาสี่คน และคัดประเภทคู่เอาสองคู่ รวมนักกีฬาประเภทละ 8 คน ชาย 8คน หญิง 8 คน
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจทุกท่านเช้าร่วมคัดเป็นตัวแทนตามวันเวลาข้างต้นครับ
ประกาศโดยชมรมเปตองบุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่


Posted by : ดาวหกแฉก , E-mail : (pprathan@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-03-02 , Time : 12:38:42 , From IP : 172.29.85.226


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น