ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แนวปฏิบัติสำหรับ กรรมการคุมสอบ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท.


   แนวปฏิบัติสำหรับ กรรมการคุมสอบ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท. วันที่ 7 มีนาคม 2563

1.กรรมการคุมสอบที่ได้เดินทางไปประเทศ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย สิงค์โปร์ และประเทศอื่นตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ช่วงวันที 22 ก.พ.-7 มี.ค.63 หรือมีอาการป่วย
กรุณา โทรแจ้ง ที่ คุณวราภรณ์ นิยมเดชา 074-451546

2.สำหรับกรรมการคุมสอบทุกท่าน สามารถสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่นำมาเอง ในห้องสอบได้


Posted by : Student , E-mail : (naza_216@hotmail.com) ,
Date : 2020-02-28 , Time : 13:46:09 , From IP : 172.29.89.177


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น