ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

ประกาศรายชื่อกรรมการ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ประจำปี 2563 :)


   รายชื่อกรรมการ การสอบวิชาเฉพาะ กสพท.ประจำปี 2563
สามารถสอบตรวจรายชื่อได้ที่ www.medaf.psu.ac.th

กำหนดการประชุม เตรียมความพร้อมแต่ละสนามสอบ

- สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.
- สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น.

***มีบริการรถคณะฯ รับ-ส่ง ไปสนามสอบในวันประชุม เวลา 15.00 น. หน้าอาคารศรีวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์***

***หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมในสนามสอบที่ปฏิบัติงานจริงได้ สามารถเลือกเข้าร่วมประชุมในวันที่สะดวกได้


Posted by : Student , E-mail : (naza_216@hotmail.com) ,
Date : 2020-02-27 , Time : 10:55:13 , From IP : 172.29.87.147


ความคิดเห็นที่ : 1
   สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผ่านQR Code นี้ค่ะ

Posted by : Student , Date : 2020-02-27 , Time : 11:01:42 , From IP : 172.29.87.147

ความคิดเห็นที่ : 2
   ข้อมูลเพิ่มเติม

Posted by : frank , Date : 2020-02-27 , Time : 20:03:58 , From IP : 172.29.112.60

ความคิดเห็นที่ : 3


   http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes63_03_25630227.pdf

Posted by : frank , Date : 2020-02-27 , Time : 20:05:29 , From IP : 172.29.112.60

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.004 seconds. <<<<<