ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ตรวจสอบรายชื่อและรับสมัครเพิ่มเติม กรรมการคุมสอบ กสพท. ประจำปี 2563


   ตรวจสอบรายชื่อและรับสมัครเพิ่มเติม กรรมการคุมสอบ กสพท. ประจำปี 2563

***รับสมัครเพิ่มเติม***
สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ตำแหน่ง กรรมการคุมสอบ เพิ่มเติม จำนวน 43 คน

ได้ที่ www.medaf.psu.ac.th


Posted by : Student , E-mail : (naza_216@hotmail.com) ,
Date : 2020-02-21 , Time : 16:44:14 , From IP : 172.29.83.241


ความคิดเห็นที่ : 1


   หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted by : Student , Date : 2020-02-21 , Time : 16:48:03 , From IP : 172.29.83.241

ความคิดเห็นที่ : 2
   .

Posted by : Student , Date : 2020-02-21 , Time : 16:51:52 , From IP : 172.29.83.241

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น