ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ขั้นตอนการลงทะเบียน งานแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2563 ภาคค่ำ (สำคัญ)
   ขั้นตอนการลงทะเบียน งานแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2563 ภาคค่ำ (สำคัญ)
- ทุกคนต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.พ. 63 จะไม่มีการรับลงทะเบียนหน้างาน
- บุคลากรที่แจ้งชื่อเข้าร่วมงานแล้วไม่มาร่วมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร
หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวน 350 บาท / คน
กรณีไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขนี้ คณะฯ จะหักเงินประกันสังคมของหน่วยงานในรอบเดือน มิถุนายน 2563

***********************************************************
รายละเอียดกีฬาสีและและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ๒๕๖๓ เพิ่มเติมที่
https://sites.google.com/psu.ac.th/sport63/home
**********************************************************


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-02-14 , Time : 11:09:21 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 1


   ขั้นตอนการลงทะเบียน งานแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2563 ภาคค่ำ (สำคัญ)
- ทุกคนต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ก.พ. 63 (ตามเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่ส่งไปยังหน่วยงาน) จะไม่มีการรับลงทะเบียนหน้างาน
- บุคลากรที่แจ้งชื่อเข้าร่วมงานแล้วไม่มาร่วมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร
หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จำนวน 350 บาท / คน
กรณีไม่ได้ชำระเงินตามเงื่อนไขนี้ คณะฯ จะหักเงินประกันสังคมของหน่วยงานในรอบเดือน มิถุนายน 2563

***********************************************************
รายละเอียดกีฬาสีและและแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ๒๕๖๓ เพิ่มเติมที่
https://sites.google.com/psu.ac.th/sport63/home
**********************************************************


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-02-14 , Time : 11:19:10 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 2


   น่าจะมีลิ้งค์ให้ตรวจสอบชื่อว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยหรือยังได้ด้วยบ้างนะคะ ไม่ต้องรอดูจากกระดาษเท่านั้น

Posted by : Anothai , Date : 2020-02-19 , Time : 15:49:52 , From IP : 192.168.4.138

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น