ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

รับสมัคร กรรมการคุมสอบ กสพท. ประจำปี 2563


   การสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท)

เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

ณ สนามสอบ
- สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
- สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.medaf.psu.ac.th
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โทร.1545


Posted by : Student , E-mail : (naza_216@hotmail.com) ,
Date : 2020-02-13 , Time : 10:54:34 , From IP : 172.29.83.255


ความคิดเห็นที่ : 1
   เว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Posted by : Student , Date : 2020-02-13 , Time : 10:59:27 , From IP : 172.29.83.255

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น