ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

*****ภาพงานลีลาศ ราตรีศรีตรัง 2562*****
   โดย ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ ชมรมลีลาศ ม.อ.

Posted by : iNura , E-mail : (jarnurai@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-01-30 , Time : 16:42:54 , From IP : 172.29.14.244


ความคิดเห็นที่ : 1
    โดย ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ ชมรมลีลาศ ม.อ.

Posted by : iNura , E-mail : (jarnurai@medicine.psu.ac) ,
Date : 2020-01-30 , Time : 16:46:23 , From IP : 172.29.14.244


ความคิดเห็นที่ : 2
    โดย ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ ชมรมลีลาศ ม.อ.

Posted by : iNura , E-mail : (jarnurai@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-01-30 , Time : 16:48:41 , From IP : 172.29.14.244


ความคิดเห็นที่ : 3
    โดย ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ ชมรมลีลาศ ม.อ.

Posted by : iNura , E-mail : (jarnurai@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2020-01-30 , Time : 16:49:28 , From IP : 172.29.14.244


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น