ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

*** ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรม ***
   ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกชมรม

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนเปิดโอกาสให้บุคลากร
สร้างสายสัมพันธ์เชิงบุคลากรระหว่างหน่วยงาน รวมตัวกันอย่างสมัครใจจัดเป็นชมรมในรูปแบบต่างๆ ตามความสามารถ เกิดการถ่ายทอดความรู้สู่กัน ตลอดจนเป็นช่องทางให้บุคลากรสามารถเข้าสู่สุนทรียภาพที่ตนปรารถนา ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ดนตรี และด้านกีฬา

ช่องทางการสมัคร 1 คน สามารถสมัครได้ 1 ชมรม

1. Download เอกสารการสมัครได้ที่หน้ากระดานอภิปรายข่าวคณะแพทยศาสตร์
http://medinfo2.psu.ac.th/prupload/files/UPLOAD_20200110_100226_QKNVS7TJ1I.docx

2. กรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ https://qrgo.page.link/Z3nxa หรือ สแกน QR Code

รายชื่อชมรมคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563 (15 ชมรม)
1.ชมรมพุทธศาสน์
2.ชมรมมุสลิม
3.ชมรมขับร้องประสานเสียง
4.ชมรมไวโอลิน
5.ชมรมดนตรีสากลและลีลาศ
6.ชมรมแอโรบิคแดนซ์
7.ชมรมฟิตเนส
8.ชมรมฟุตบอล
9.ชมรมแบดมินตัน
10.ชมรมเกษตรยุคใหม่
11.ชมรมนวัตทัศนา
12.ชมรมวิทยุสมัครเล่น
13.ชมรมจิตชมพู
14.ชมรมเปิดโลกต่างแดน
15.ชมรมทัศนศึกษาและกิจกรรมสัมพันธ์Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-01-10 , Time : 10:04:30 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 1


   สอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม โทร. 1125

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-01-10 , Time : 10:16:04 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 2


   รู้สึกว่าชมรมมีให้เลือกน้อยลง มีบางชมรมหายไปเช่น ชมรมวิ่ง เพราะปัจจุบันมีคนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งมากขึ้น ทำไมถึงหายไป?

Posted by : pthawin , Date : 2020-01-13 , Time : 15:32:11 , From IP : 172.29.81.109

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น