ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

*** บรรยากาศพิธีทำบุญเปิดให้บริการ หอผู้ป่วยบริการพิเศษ 1 ชั้น 11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ***
   บรรยากาศพิธีทำบุญเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใหม่
" หอผู้ป่วยบริการพิเศษ 1 "
ชั้น 11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ซึ่งเป็นห้องพิเศษชุด VIP เพื่อรองรับการบริการในส่วนของศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์(Srivajchavat Premium Center)

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-01-07 , Time : 14:25:12 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 1


   บรรยากาศพิธีทำบุญเปิดให้บริการหอผู้ป่วยใหม่
" หอผู้ป่วยบริการพิเศษ 1 "
ชั้น 11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ซึ่งเป็นห้องพิเศษชุด VIP เพื่อรองรับการบริการในส่วนของศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์(Srivajchavat Premium Center)

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2020-01-07 , Time : 14:25:49 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น