ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ข้อมูลการใช้ NT-proBNP ช่วยในการประเมินสภาวะ cardiac complications ใน Noncardiac surgery
   เนื้อหาสรุปข้อมูลจากงานวิจัยที่ใช้ผลของการตรวจ NT-proBNP ที่ห้องแล็บของเรามีเปิดบริการอยู่ เผื่อจะเป็นการช่วยให้ข้อมูลเพื่อการเลือกใช้การทดสอบนี้ในลักษณะเดียวกับที่เขารายงานได้ค่ะ

Posted by : Anothai , Date : 2020-01-01 , Time : 22:58:14 , From IP : 172.29.167.45

ความคิดเห็นที่ : 1
   

ต้นฉบับใน MedScapeตัว paper จริงใน Annals of Internal Medicine

Posted by : Anothai , Date : 2020-01-01 , Time : 22:59:37 , From IP : 172.29.167.45

ความคิดเห็นที่ : 2


   

ต้นฉบับใน MedScapeตัว paper จริงใน Annals of Internal Medicine
Posted by : Anothai , Date : 2020-01-01 , Time : 23:00:24 , From IP : 172.29.167.45

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น