ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

*** BIG CLEANING DAY - วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ***
   BIG CLEANING DAY
Clean and Clear
We can do it together
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
เวลา 07.30-11.30 น.Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-12-17 , Time : 16:38:48 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 1
   BIG CLEANING DAY
Clean and Clear
We can do it together
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
เวลา 07.30-11.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://medinfo.psu.ac.th/news/pr_whatsnew.php?whatsnew_id=882#TopicTop


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-12-17 , Time : 16:41:17 , From IP : 172.29.2.225

ความคิดเห็นที่ : 2
   BIG CLEANING DAY
Clean and Clear
We can do it together
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
เวลา 07.30-11.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://medinfo.psu.ac.th/news/pr_whatsnew.php?whatsnew_id=882#TopicTop


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-12-17 , Time : 16:41:40 , From IP : 172.29.2.225

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น