ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศผลการจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับอาจารย์(ไม่ใช้แพทย์)/พยาบาล/กลุ่มสหเวช


   รายละเอียดดังนี้

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-11-08 , Time : 16:54:37 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1


   **

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-11-08 , Time : 16:56:07 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น