ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับอาจารย์ที่ไม่ใช่แพทย์/พยาบาล/กลุ่มสหเวช(มีสถานะภาพสมรส)


   รายละเอียดดังนี้

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-24 , Time : 08:40:28 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-24 , Time : 08:43:34 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น