ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ประกาศจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับตำแหน่งอาจารย์แพทย์


   รายละเอียด

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-24 , Time : 08:27:35 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1
   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-24 , Time : 08:37:06 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 2


   แจ้งหมายเลขห้องว่างเพิ่มเติม 1 ห้อง
หอพักเวชคาม1 ห้อง I1/202


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-11-06 , Time : 11:10:40 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น