ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

ประกาศจัดสรรบ้านพักแพทย์ว่าง สำหรับตำแหน่งอาจารย์แพทย์ที่มีสถานะภาพสมรส


   รายละเอียดดังนี้

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-22 , Time : 17:05:57 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1


   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-22 , Time : 17:06:43 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 2
   ขั้นตอนการปริ้นเอกสารวันที่บรรจะเปลี่ยนตำแหน่งจากนายแพทย์ เป็นอาจารย์แพทย์

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-22 , Time : 17:07:58 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 3
    ขั้นตอนการปริ้นเอกสารวันที่บรรจะเปลี่ยนตำแหน่งจากนายแพทย์ เป็นอาจารย์แพทย์

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-22 , Time : 17:08:24 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 4
   แผนที่บ้านพักแพทย์ บริเวณอ่างเก็บน้ำ มอ.

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-10-28 , Time : 09:26:50 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 5
   แผนที่

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-11-06 , Time : 12:56:00 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น