ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ขอยกเลิกการติดโปสเตอร์ในลิฟท์
   เรียน หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าฝ่าย

งานประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนระบบการประชาสัมพันธ์จากการติดโปสเตอร์ เป็น การประชาสัมพันธ์กิจกรม งานประชุม และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ผ่านระบบจอโทรทัศน์ (Signage) , จอประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (ตู้คีออส) โดยจะทำการ **ยกเลิกการติดโปสเตอร์ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป** รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ผศ.พญ.สุภาพร โรยมณี
รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ


Posted by : มิเกะเนะโกะ , Date : 2019-10-15 , Time : 16:07:29 , From IP : 172.29.2.216

ความคิดเห็นที่ : 1
   ................

Posted by : garnet , Date : 2019-10-16 , Time : 08:33:03 , From IP : 172.29.1.142

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น