ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

รายชื่อได้รับรางวัลลงทะเบียนงานประชุมวิชาการคณะแพทย์(เฉพาะที่ยังไม่มาติดต่อรับ)


   
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการคณะแพทย์ 2562(เฉพาะที่ยังไม่มาติดต่อรับ)

ติดต่อรับรางวัลที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษา

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562Posted by : แอดมิน , Date : 2019-09-18 , Time : 17:14:22 , From IP : 172.29.30.205

ความคิดเห็นที่ : 1


   
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการคณะแพทย์ 2562(เฉพาะที่ยังไม่มาติดต่อรับ)

ติดต่อรับรางวัลที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษา

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562


Posted by : แอดมิน , Date : 2019-09-18 , Time : 17:15:23 , From IP : 172.29.30.205

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น