ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม"Basic statistical analysis and data management with R program "
    ด้วย ศูนย์ MDCRI หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ร่วมกับ หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิญปฎิบัติการเรื่อง Basic statistical analysis and data management with R program ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 12/1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนมาได้ที่http://apdu.medicine.psu.ac.th/2018/content.html?89

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง


น.ส.ธาริตา อินทร์พุ่ม
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
โทร.1129


Posted by : APDU , E-mail : (prw.tarita@gmail.com) ,
Date : 2019-08-02 , Time : 10:16:11 , From IP : 172.29.8.236


ความคิดเห็นที่ : 1


   อยู่ไหน เมื่อไหร่ ถ้าอยากมีเงินใช้ก็ทำได้ตลอด ตามความต้องการของคุณ

อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่

http://wow.in.th/cm6v


Posted by : jason84 , Date : 2019-10-22 , Time : 08:37:03 , From IP : 103-27-203-97.static.bangmod-idc.com

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น