ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

ประกาศจัดสรรห้องว่าง สำหรับแพทย์ใช้ทุน/ประจำบ้าน/Fellow ปีที่2 เป็นต้นไป ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562


   กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ ส่งคืนฝ่ายเลขานุการ งานอาคารสถานที่ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสต่์ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ประกาศผล 25 มิถุนายน 2562


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-15 , Time : 16:21:47 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1


   ผู้สมัครต้องแนบเอกสารที่ระบุวันที่เริ่มปฏิบัติงาน ที่คณะแพทย์มาด้วย
มิฉะนั้นถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ ค่ะ


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-15 , Time : 16:27:39 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 2
   วิธีพิมพ์ข้อมูลวันที่เริ่มปฏิบัติงานที่คณะแพทย์

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-15 , Time : 16:46:17 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 3
    วิธีพิมพ์ข้อมูลวันที่เริ่มปฏิบัติงานที่คณะแพทย์

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-15 , Time : 16:47:17 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น