ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

หน่วยใดสนใจ ครุภัณฑ์ รายการถังบรรจุไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่างขนาด 20 ลิตร และ 34 ลิตร
   สามารถติดต่อได้ที่นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ 1180-1 และ 1184

-ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด 20 ลิตร และ 34 ลิตร ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างแบบก้าน


Posted by : เสาวณีย์ , E-mail : (msaowane@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-10 , Time : 10:24:29 , From IP : 172.29.87.72


ความคิดเห็นที่ : 1
   สามารถติดต่อได้ที่คุณเสาวณีย์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ 1180-1 และ 1184

-ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด 34 ลิตร ซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างแบบก้าน


Posted by : เสาวณีย์ , E-mail : (msaowane@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-10 , Time : 10:26:30 , From IP : 172.29.87.72


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น