ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล 2562
   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทุกท่านเข้าตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2562 (Hospital Safety Culture Survey Online)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยใช้รหัส 14 หลักตามขั้นตอน
(รหัส 14 หลักได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานแล้ว)

1.เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/
2.เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบสำรวจ
3.ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน
4.ตอบแบบสำรวจทั้ง 2 ส่วน

สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากร
แต่ละกลุ่มตอบครบตามจำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป


Posted by : หน่วยคุณภาพ , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-06 , Time : 11:34:00 , From IP : 172.29.3.79


ความคิดเห็นที่ : 1


   http://hscs.ha.or.th/

Posted by : หน่วยคุณภาพ , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-06-06 , Time : 11:38:47 , From IP : 172.29.3.79


ความคิดเห็นที่ : 2


   ควรจะบอกรหัสมาในนี้เลยมั้ยคะ จะได้เข้าไปทำได้เลย

Posted by : Anothai , Date : 2019-06-06 , Time : 14:56:04 , From IP : 172.29.84.198

ความคิดเห็นที่ : 3
   สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ของท่าน ได้ทาง link : https://qrgo.page.link/MJXsg

Posted by : หน่วยคุณภาพ , Date : 2019-06-27 , Time : 11:42:29 , From IP : 172.29.3.192

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น