ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อทำ บัตรบุคลากรมหาวิทยาลัย
   เรียน ภาควิชา/หน่วยงาน

การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อทำบัตรบุคลากรมหาวิทยาลัย
ในระบบ personnel card ที่ http://personnelcard.psu.ac.th

ข้อมูลที่ให้ตรวจสอบ
- ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ
- ตำแหน่ง
- HN รพ.มอ. (แก้ไขเองได้)
- กรุ๊ปเลือด (แก้ไขเองได้)
- รูปถ่าย (แก้ไขเองได้)
** รูปถ่ายที่ใช้ในบัตร ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สามารถเห็นรูปใบหน้าได้อย่างชัดเจน

หากพบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ผิดต้องการแก้ไขหรือปลดล็อค
กรุณาแจ้งมายัง e-mail : person@medicine.psu.ac.th

--
ขอบคุณค่ะ
งานการเจ้าหน้าที่ โทร.1142


Posted by : abcd , Date : 2019-05-30 , Time : 17:49:11 , From IP : 172.29.85.208

ความคิดเห็นที่ : 1


   .

Posted by : abcd , Date : 2019-05-30 , Time : 17:50:16 , From IP : 172.29.85.208

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น