ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศ การกำจัดยุงในพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารที่พัก และอาคารโรงพยาบาลฯ คณะแพทยศาสตร์


   รายละเอียดตามประกาศ

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-28 , Time : 09:22:36 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1
   เริ่ม จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น.
กลุ่มหอพักบินหลา2,3/ดาราคาม3/ประสานใจ1,2,3


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-28 , Time : 09:30:08 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น