ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ประกาศ...ผลการจัดสรรที่พักแพทย์ใช้ทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
   รายละเอียดการรับห้องพัก

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-15 , Time : 11:54:45 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1
   ตัวอักษรแทนชื่อหอพัก

1.หอพักบินหลา4 คือ W_
2.หอพักดาหลา1 คือ X
3.หอพักดาหลา2 คือ Y


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-15 , Time : 11:56:23 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 2
   รายชื่อแพทย์ที่ไม่แจ้งความประสงค์ขอที่พัก

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-15 , Time : 11:57:12 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น