ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศ....ผลจัดสรรที่พักตำแหน่งพยาบาล ณ วันที่ 8 พ.ค.62


   1.เริ่มรับกุญแจ 10 - 21 พฤษภาคม 2562
2.คืนห้องพักเดิม 21 พฤษภาคม 2562
3.หากไม่สามารถย้ายห้องพักได้ตามที่กำหนด คณะฯ จะเรียกเก็บเค่าเช่าที่พักห้องเก่าในอัตรา 2,000 บาท/คน/เดือน


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-10 , Time : 10:19:45 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1
   ต้องชำระเงินค่ามัดจำกุญแจ 500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 2,500 บาท
ที่งานคลัง ชั้น3 อาคารบริหาร (ช่วงเช้า 08.30 - 11.30 น,ช่วงบ่าย 13.00 - 15.30 น.)


Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-05-10 , Time : 10:23:05 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น