ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

Upgrade ระบบ VDI (VMware Horizon)


   Upgrade ระบบ VDI (VMware Horizon)

เนื่องจาก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการ Upgrade ระบบ VDI เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รองรับอุปกรณ์จากบริษัท Apple และโปรแกรม Vmware Client รุ่นใหม่ ซึ่งเมื่อทำการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้นแล้ว จะให้เกิดปัญหากับผู้ใช้ที่ใช้ software vdi เดิม
ขอให้ผู้ใช้งานระบบ VDI ผ่านระบบปฎิบัติการ windows ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ ทำการ download software ใหม่ ที่ website


http://medinfo.psu.ac.th/pr/VDI/VMware-Horizon-Client-5.0.0-12606690.exe


ทั้งนี้ระบบ VDI ใหม่ หลัง Upgrade แล้วจะเป็น HIS version Windows 10 ไม่ใช่ Windows XP แล้ว


Posted by : garnet , Date : 2019-04-09 , Time : 11:45:19 , From IP : 172.29.1.76

ความคิดเห็นที่ : 1


   ขั้นตอนการเพิ่ม VDI สำหรับอาจารย์แพทย์ฯ เพื่อการใช้งานภายนอกคณะ

Posted by : garnet , Date : 2019-04-17 , Time : 18:03:57 , From IP : 172.29.1.76

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น