ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

หน่วยใดสนใจ ครภัณฑ์ รายการ โต๊ะทำงาน โต๊ะพับ โต๊ะกลมกระจก เก้าอี้
   

สามารถติดต่อได้ที่ ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ 1456,1452
- โต๊ะทำงาน มี 4 ตัว
- โต๊ะพับ 2 ตัว
- โต๊ะกลมกระจก+ เก้าอี้ 3 ตัว (เป็น 1 ชุด)
- เก้าอี้บุนวม 1 ตัว
- เก้าอี้ขาเหล็ก 1 ตัวPosted by : อู้อี้ , E-mail : (baecha@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-04-03 , Time : 11:41:44 , From IP : 172.29.3.207


ความคิดเห็นที่ : 1


   ติดต่อ ภาควิชาอายุรฯ 1456, 1452

Posted by : อู้อี้ , E-mail : (ิbaecha@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-04-03 , Time : 11:43:09 , From IP : 172.29.3.207


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น