ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Biosafety: ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างไรจึงจะปลอดภัย
   เริ่มแล้ววันนี้ด้วยโปรแกรมแน่นเอี้ยด มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 140 ท่านจากทั่วภาคใต้

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:34:36 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 1


   รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากล่าวรายงาน

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:38:41 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 2


   พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนท่านคณบดีมาเปิดการประชุมด้วยคำกล่าวเปิดที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานห้องแล็บ

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:46:59 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 3


   น้องวรศา ทองคำ พิธีกรคนสวยของเราทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมตลอดทั้งวัน ผู้เข้าร่วมประชุมก็อยู่ฟังกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน โปรแกรมน่าสนใจทุกหัวข้อ มีประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคลากรทางการแพทย์

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:51:19 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 4
   เอกสารประกอบการอบรมทุกหัวข้อมีเนื้อหาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:53:33 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 5
   นอกจากการบรรยายตามโปรแกรมที่น่าสนใจเพียบแล้ว เรายังมี workshop ให้ได้ดูวิด๊โอการทำงานในห้องแล็บที่ไม่ปลอดภัย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมจับผิดรับของรางวัลกันอีกด้วย

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:56:08 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 6
   ผู้เข้าร่วมประชุมต่างก็ช่วยกันตอบคำถามจนแจกรางวัลกันแทบไม่ทัน เก่งๆทั้งนั้นเลย

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 19:58:10 , From IP : 172.29.15.213

ความคิดเห็นที่ : 7


   ต่อด้วยการทดลองดูประสิทธิภาพของการล้างมือโดยใช้เจลมหัศจรรย์ที่เรืองแสง เมื่อใส่มือเข้าไปในตู้เพื่อส่องดูว่าถูได้ทั่วทั้งมือแค่ไหน เป็นที่เฮฮากันอย่างสนุกสนานเมื่ออ.มุกดา ปลูกผลชี้ให้เห็นผลของการล้างมือของอาสาสมัครแต่ละท่าน

Posted by : anothai , Date : 2012-07-05 , Time : 20:02:09 , From IP : 172.29.15.213

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น