ความคิดเห็นทั้งหมด : 11

ขั้นตอนการขอข้อมูลผ่านเวปไซด์ สำหรับมือใหม่มีดังต่อไปนี้


   ขั้นตอนการขอข้อมูลผ่านเวปไซด์ สำหรับมือใหม่มีดังต่อไปนี้
1.ผู้มีสิทธิ์ขอข้อมูลผ่านเวปไซด์ต้องเป็นบุคลากรคณะแพทย์ และต้องมีรหัสบุคลากรคณะแพทย์
2.ต้องมีอีเมล์ในเครือข่ายคณะแพทย์ (@medicine.psu.ac.th) ไม่ใช่อีเมล์ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย(@psu.ac.th) หากยังไม่มีสามารถขออีเมล์ด้วยด้วยตนเองได้ที่ คุณสุรเชษฐ์ หนูแท้ (ฝรั่ง) ฝ่ายเวชสารสนเทศ ชั้น 6 ตึกเฉลิมพระบารมี (ไม่รับขออีเมล์ทางโทรศัพท์)


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2011-09-22 , Time : 11:12:43 , From IP : 172.29.1.73

ความคิดเห็นที่ : 1
   เมื่อมีรหัสบุคลากรคณะแพทย์และมีอีเมล์ในเครือข่ายคณะแพทย์แล้วให้ เข้าเวปไซด์คณะแพทย์ http://medinfo.psu.ac.th ไปที่เมนูหลักเลือกภาควิชา/หน่วยงาน เลือกโรงพยาบาล เลือก งานเวชระเบียน (ตามภาพในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2017-12-28 , Time : 11:05:32 , From IP : 172.29.3.240

ความคิดเห็นที่ : 2
   คลิกบริการขอข้อมูลผ่าน Website สำหรับบุคลากรคณะแพทย์ (ตามภาพ)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2017-12-28 , Time : 11:11:11 , From IP : 172.29.3.240

ความคิดเห็นที่ : 3
   - กรอกรหัสบุคลากร
- กรอกเมล์คณะแพทย์
- กรอกรหัสผ่าน
- คลิก LOGIN (ตามภาพ)


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2017-12-28 , Time : 11:14:31 , From IP : 172.29.3.240

ความคิดเห็นที่ : 4
   แล้วคลิกไปยังหน้ากรอกข้อมูล (ตามภาพ)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2017-12-28 , Time : 11:16:31 , From IP : 172.29.3.240

ความคิดเห็นที่ : 5


   หากระบุตัวตน ทั้ง 3 ข้อผ่าน จะขึ้นแบบฟอร์ม (ดังรูปที่ 4) ให้กรอกดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์
- ประเภทข้อมูล
- ช่วงหรือขอบเขตของข้อมูล
- ระบุชื่อโรค หรือ ชื่อหัตถการ หรือ การจัดอันดับโรค สถิติโรค หรือ อื่นๆที่ต้องการอยากรู้ ภายใต้การรักษาพยาบาล ในรพ.สงขลานครินทร์
- รายละเอียดขอมูลที่ต้องการ


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:03:28 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 6


   (รูปที่ 4 และรูปที่ 5 จะติดกัน)

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:05:02 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 7


   ถ้าทราบรหัสโรค ICD10 หรือรหัส หัตถการ ICD-9-CM ให้กรอกลงในช่องระบุชื่อโรค จะทำให้การสืบค้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ทราบ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา รหัส ICD10 (คลิก1) หรือ รหัส หัตถการ ICD-9-CM (คลิก2) ได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ โดยคลิกที่ สืบค้นICD10 หรือ สืบค้นICD-9(รหัสผ่าตัด) ที่บนฟอร์มสืบค้นในรูปที่ 5(ด้านบน) เมือคลิกแล้ว จะเกิด รูปที่ 6 (ICD10 ค้นหารหัสโรคออนไลน์) และรูปที่ 7 (ICD9-CM ค้นหารหัสหัตถการหรือรหัสผ่าตัดออนไลน์) ตามลำดับ

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:08:59 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 8


   คลิก1 เลือก ค้น รหัสโรค ICD10
คลิก 2 เลือก ค้น รหัสหัถตการ ICD9CM


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:11:01 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 9


   หากกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จะได้รับข้อมูลส่งกลับภายใน 2 วันทำการ ตามเมล์ในข่ายคณะแพทย์ ที่กรอกเข้ามาตอนต้น หากต้องการให้ส่งในเมล์อื่น ๆ เช่น hotmail gmail หรือ เมล์อื่นๆ โปรดระบุ หรือ กรอก เมล์เพิ่มเติ่ม

หมายเหตุ
ผู้ใช้บริการมี ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกาพภาพ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นไปได้ที่มีคิวเยอะบ้างในบางโอกาส ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการประมวลผล มากกว่า 2 วันทำการได้


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:29:05 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 10
   แนะนำผู้ใช้บริการ ขอ ข้อมูลตั้งแต่ เนิ่น ๆ

Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:30:07 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 11


   หากผู้ใช้บริการ มี รหัสบุคลากร คณะแพทย์ และ เมล์ในข่ายคณะแพทย์แล้ว สามารถ )
กรอกข้อมูลเพื่อสืบค้นข้อมูล(คลิก)ครับ


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2018-12-04 , Time : 15:42:10 , From IP : 172.29.3.206

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.008 seconds. <<<<<