ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

บริบท คืออะไร สำคัญอย่างไร


   ..........

Posted by : thiopental , Date : 2010-09-23 , Time : 08:40:51 , From IP : 118.173.163.225.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 1
   บริบทของหน่วยงานคืออะไร บริบทของทีมนำทางคลินิก มีอะไรบ้าง บริบทของระบบงานคืออะไร ภาษาอังกฤษ บริบท ตางกับ context

Posted by : thiopental , Date : 2010-09-24 , Time : 11:03:51 , From IP : 172.29.14.70

ความคิดเห็นที่ : 2


   บริบทตรงกับ context พิมพ์ผิด

Posted by : thiopental , Date : 2010-09-24 , Time : 11:04:37 , From IP : 172.29.14.70

ความคิดเห็นที่ : 3


   บริบทของหน่วยงานคือ หน้าที่ ภาระงานหลักของหน่วยงานนั้น ๆ ถูกต้องไหมค่ะ

Posted by : nsupaluk , Date : 2010-09-25 , Time : 13:13:27 , From IP : 172.29.11.84

ความคิดเห็นที่ : 4


   ที่สำคัญที่สุดคือ "คน"

Posted by : phoenix , Date : 2010-09-25 , Time : 21:08:52 , From IP : 172.29.9.218

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น