ความคิดเห็นทั้งหมด : 35

พระอาทิตย์อัสดงที่แหลมพรหมเทพ_14เมย53
   รถติดกันยืดยาว เพื่อต่อคิวไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่แหลมพรหมเทพ_14เมย53
ส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่หนีความวุ่นวายทางการเมืองลงมาเที่ยวทางใต้
สำหรับที่ภูเก็ตคนแน่นมาก มาจากทั่วสาระทิศ ต้องจอดรถไกลเป็นกิโล แล้วเดินเลียบเลาะตามริมทางแคบๆ


Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 22:53:21 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 1
   ขอโทษทีรูปแรกใหญ่ไป ลองลดขนาดลง

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:03:03 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 2
   เดินกันเกือบตกข้างทาง

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:04:17 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 3
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:05:10 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 4
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:05:52 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 5
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:07:00 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 6
   บรรยากาศยามนี้เต็มไปด้วยผู้คน ต่างก็เดินหามุมที่เก็บภาพประทับใจ
เพื่อให้ลืมบรรยากาศทางการเมือง


Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:10:53 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 7
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:11:45 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 8
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:12:39 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 9
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:13:43 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 10
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:14:44 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 11
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:16:24 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 12
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:17:17 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 13
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:18:11 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 14
   ใกล้ถึงเวลาที่รอคอย

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:19:59 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 15
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:21:04 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 16
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:21:51 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 17
   .....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:22:40 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 18
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:23:17 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 19
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:24:11 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 20
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:24:48 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 21
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:25:26 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 22
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:26:03 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 23
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:26:59 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 24
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:27:38 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 25
   ...

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:28:37 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 26
   ...

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:29:24 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 27
   แล้วก็จมหายไปในทะเล

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-14 , Time : 23:30:39 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 28
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:08:23 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 29
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:09:01 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 30
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:09:52 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 31
   ...

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:10:30 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 32
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:11:29 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 33
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:17:33 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 34
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:18:05 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 35
   ขอบึคุณสำหรับภาพสวยๆครับ แต่ในช่วงแรกเข้าใจว่ามีปัญหาการเข้าถึงบริการ ภาษาคุณภาพเรียกว่า มีปัญหา accessibility

Posted by : thiopental , Date : 2010-04-15 , Time : 08:10:39 , From IP : 113.53.6.135

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น