ความคิดเห็นทั้งหมด : 83

เก็บมาฝากจากงานสืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ชาวคณะแพทย์_12เมย2553
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 21:57:35 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 1
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 21:58:32 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 2
   ...

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 21:58:54 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 3
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 21:59:17 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 4
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 21:59:56 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 5
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:00:31 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 6
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:00:55 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 7
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:01:26 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 8
   .,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:02:04 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 9
   ,,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:02:43 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 10
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:03:15 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 11
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:03:55 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 12
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:04:31 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 13
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:05:17 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 14
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:06:04 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 15
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:06:56 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 16
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:07:41 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 17
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:08:19 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 18
   ,,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:09:12 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 19
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:09:52 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 20
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-14 , Time : 22:10:44 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 21
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:26:33 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 22
   ,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:27:56 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 23
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:28:41 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 24
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:29:16 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 25
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:29:50 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 26
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:56:08 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 27
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:57:11 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 28
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:57:50 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 29
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:58:30 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 30
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 07:59:50 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 31
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:00:32 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 32
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:01:06 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 33
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:01:40 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 34
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:02:16 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 35
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:02:50 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 36
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:03:29 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 37
   ,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:04:23 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 38
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:04:58 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 39
   ...

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:05:48 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 40
   ...

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:06:28 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 41
   .....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:07:15 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 42
   เป็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่ สำหรับประเพณีไทยครับ

Posted by : thiopental , Date : 2010-04-15 , Time : 08:16:26 , From IP : 113.53.6.135

ความคิดเห็นที่ : 43
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:43:41 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 44
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:44:17 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 45
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:44:48 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 46
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:45:23 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 47
   ,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:45:59 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 48
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:46:34 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 49
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:47:08 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 50
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:47:48 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 51
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:48:21 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 52
   ,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:49:13 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 53
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:50:35 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 54
   ...

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:51:36 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 55
   ....

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:52:13 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 56
   .,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:52:47 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 57
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:53:20 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 58
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:55:47 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 59
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:56:33 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 60
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:57:10 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 61
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:57:42 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 62
   ,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:58:20 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 63
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 08:59:11 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 64
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:00:02 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 65
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:00:32 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 66
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:01:09 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 67
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:01:49 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 68
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:02:28 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 69
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:03:04 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 70
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:03:40 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 71
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:04:32 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 72
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:05:07 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 73
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:05:50 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 74
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:06:22 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 75
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:06:52 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 76
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:07:02 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 77
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:08:02 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 78
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:08:39 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 79


   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:09:12 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 80
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:10:16 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 81
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:11:00 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 82
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:11:45 , From IP : 113.53.6.96

ความคิดเห็นที่ : 83
   ,,,,,,

Posted by : มิมมิม , Date : 2010-04-15 , Time : 09:18:57 , From IP : 113.53.6.96

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น