ความคิดเห็นทั้งหมด : 44

สืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ชาวOPD123_12เมย2553(กล้องน้องนา)


   วันที่12เมย2553 น้องนา ได้บันทึกภาพงาน สืบสานประเพณี รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ชาวOPD123
โดยมีคุณจุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน์ เป็นประธานแทน คุณศศิธร นิมมานเสรี (ติดภาระกิจ)
บรรยากาศในงานอบอุ่นมาก ได้ทั้งความรักความสามัคคี ความอ่อนน้อม ตามมารยาทไทยๆ น้องนาขอบันทึกภาพมาฝากนะคะ
มือใหม่หัดถ่ายภาพ ....คงไม่ว่ากันนะคะ


Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:34:04 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 1
   ท่านประธานในพิธีเปิดงาน

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:36:49 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 2
   ตามด้วยผู้อาวุโสของเรา

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:41:23 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 3
   อาวุโสคนต่อไป...

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:42:37 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 4
   """

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:43:49 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 5
   ทีมงานกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโส

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:45:36 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 6
   คุณถนอม เป็นคนนำรดน้ำ

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:48:15 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 7
   '

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:48:56 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 8
   '

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:49:35 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 9
   ''

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:51:48 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 10
   '

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:53:45 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 11
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:54:22 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 12
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:55:11 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 13
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:56:05 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 14
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:56:53 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 15
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:57:55 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 16
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:58:54 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 17
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 21:59:37 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 18
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:00:23 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 19
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:00:55 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 20
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:01:31 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 21
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:02:15 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 22
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:03:06 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 23
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:03:54 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 24
   ,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:04:45 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 25
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:05:25 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 26
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:06:07 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 27
   ,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:06:50 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 28
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:07:26 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 29
   ,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:08:26 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 30
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:09:03 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 31
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:09:54 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 32
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:10:37 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 33
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:11:21 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 34
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:11:59 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 35
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:13:00 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 36
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:13:39 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 37
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:14:31 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 38
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:15:07 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 39
   ,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:15:43 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 40
   ,,,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:16:16 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 41
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:16:48 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 42
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:17:18 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 43
   ,,,

Posted by : OPD , Date : 2010-04-13 , Time : 22:17:45 , From IP : 118.173.156.85.adsl.dynamic.totbb.net

ความคิดเห็นที่ : 44


   สุข สดชื่น สมหวัง ในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยครับ

Posted by : thiopental , Date : 2010-04-14 , Time : 08:01:43 , From IP : 113.53.57.184

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น