ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

บรรยายธรรมและนำปฏิบัติธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
   กิจกรรมของชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคใต้ ครั้งที่ 15 (ความรู้สู่ประชาชน)
“ทุกข์กาย แต่ใจไม่ทุกข์”
บรรยายธรรมและนำปฏิบัติธรรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน จ.สงขลา

วันที่ 15 สิงหาคม 2552
12.00-13.00 น. ลงทะเบียน
12.55-13.00 น. พิธีเปิดการประชุมโดยประธานชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคใต้
13.00-14.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง “ทุกข์กาย แต่ใจไม่ทุกข์”
14.00-15.00 น. นำปฏิบัติธรรมโดยอาจารย์สนอง วรอุไร
15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
15.30-16.30 น. บรรยายธรรมเรื่อง “ประกันชีวิตด้วยธรรมะ”
16.30-17.00 น. ถาม-ตอบปัญหาธรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2552
6.30-7.30 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมออกกำลังกายร่วมกัน (ไทเก็กประยุกต์แอโรบิกแนวใหม่)
9.00-10.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง “โรคที่เกิดจากกรรม และหนทางแก้ไข”
10.00-11.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง “วิธีเตรียมตัวตายอย่างมีสติ”
(มีอาหารว่าง ชา-กาแฟ บริการระหว่างบรรยาย)
11.00-12.00 น. นำปฏิบัติธรรมโดยอาจารย์สนอง วรอุไร
12.00-12.30 น. ถาม-ตอบปัญหาธรรม
12.30 น. พิธีปิด

หมายเหตุ:
เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 300 ท่าน สนใจประชุมกรุณาแจ้งชื่อ-สกุล ทาง e-mail wutichaipmr@yahoo.com เท่านั้น


ไม่คิดค่าลงทะเบียนและมีเอกสารแจก ที่เตรียมไว้แล้ว คือ 1. VCD เรื่อง สังเวชนียสถาน จำนวน 150 แผ่น 2. VCD เรื่อง จิตดวงสุดท้าย 150 แผ่น 3. MP3 รวบรวมการบรรยายของอาจารย์สนอง 4. หนังสือของอาจารย์สนองจำนวน 300 เล่ม ซึ่งได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปกับชมรมกัลยาณธรรม รอคำตอบอยู่ ซึ่งในการนี้ทางชมรมเราได้ทาบทามขอความอนุเคราะห์ไปทางชมรมกัลยาณธรรม รบกวนให้มาช่วยอัดเสียงและขึ้น web กัลยณธรรมด้วย ซึ่งรอคำตอบอยู่ ซึ่งผู้สนใจลองเข้าไปอ่านไปฟังดู เป็น website ที่ดีมาก http://www.kanlayanatam.com/ และอยากให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนี้ให้กับผู้สนใจโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรืออื่นๆ เพราะจุดประสงค์หลัก คือ อยากให้ผู้ป่วยเข้ามาฟังและสอบถามปัญหากับอาจารย์ เผื่อว่าจะมีทางพอช่วยบรรเทาทุกข์ได้ ซึ่งตรงกับหัวข้อหลักการประชุม คือ ทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ และในการประชุมครั้งนี้ได้มีหัวข้อ ประกันชีวิตด้วยธรรมะ ซึ่งตรงกับหนังสือที่อาจารย์เพิ่งตีพิมพ์เสร็จ จึงน่าสนใจมากๆ และสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งก่อนและในครั้งนี้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ขอผลบุญจงเป็นพลวปัจจัยให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ
ขออนุโมทนาบุญ
ชมรมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคใต้


Posted by : กำปั้น , E-mail : (kunyanapath@gmail.com) ,
Date : 2009-07-01 , Time : 08:53:58 , From IP : 172.29.18.122


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น