ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายครีมหน้าใสยางพารา ผลงานวิจัยโดย คณะวิทยาศาสตร์ มอ.


   ข่าวดี ! สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
ครีมหน้าใสยางพารา (เฉพาะ ภาคใต้ )
รับ จำนวนจำกัด


ครีมหน้าใสจากยางพารา ผลงานการวิจัยของ รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการดูแล
และฟื้นฟูผิวหน้า อย่างเป็นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีอันตราย และได้รับความสนใจจาก
สื่อหลายแขนง
ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
ที่ได้ทดลองใช้ ว่าได้ผลจริง ๆ
หากท่านใดสนใจจะเป็นตัวแทนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมหน้าใสจากยางพารา
โดยได้รับสิทธิ์ถูกต้องจากบริษัท จะต้องปฏิบัติ และยอมรับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่าย

เงื่อนไขด้านราคาและการจัดจำหน่าย

1. ผู้แทนจำหน่ายจะต้องยอมรับในเงื่อนไขด้านราคาขายซึ่งจะต้องขายในราคาที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น โดยในปัจจุบันจำหน่ายครีมในราคา 450 บาท ต่อกระปุก
ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้แทนจำหน่ายจะต้องตกลงจำหน่ายสินค้าด้วยความสัตย์สุจริต และส่งเสริมสินค้า ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและจะต้องรับรองว่าจะไม่ทำการใด ๆ ให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงและกระทบกระเทือนการจัดจำหน่ายของบริษัท
3. หากผู้แทนจำหน่ายขาดการติดต่อนานเกิน 3 เดือน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นได้นั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่าย
4. ห้ามผู้แทนจำหน่าย ปลอมแปลงสินค้า แก้ไขข้อมูลของสินค้านอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้ หากตรวจสอบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทขอยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายในทันที


เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
5. ผู้แทนจำหน่ายจะต้องกำหนดยอดขั้นต่ำ เดือนละ 50 กระปุก เพื่อให้การบริหารคลังสินค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพและเพียงพอกับความต้องการ
6. การชำระค่าสินค้า ผู้แทนจำหน่ายจะต้องชำระค่าสินค้าเป็น เงินสด เท่านั้น ในราคาหัก
ส่วนลด 15 % ต่อกระปุก ของราคาขาย คิดเป็นราคา 382.50 บาทต่อกระปุก
7. ในการสั่งสินค้าเมื่อสินค้าใกล้จะหมด ผู้แทนจำหน่ายจะต้องแจ้งการสั่งสินค้าล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วัน
เงื่อนไขด้านการประกันสินค้า
8. หากสินค้าชำรุดหรือเสียหาย ตัวแทนจำหน่ายต้องแจ้งให้บริษัททราบ ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
9. หากลูกค้ามีปัญหาในการใช้สินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ผู้แทนจำหน่าย สามารถรับคืนสินค้าจากลูกค้า โดยทางบริษัทจะทำการชดเชยกลับให้ และจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อลูกค้าร้องเรียน หรือนำสินค้ามาคืน


หลักฐานในการสมัคร
- ประวัติของผู้สมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบประกอบกิจการที่ออกให้โดยถูกต้องตามกฎหมาย กรณีเป็นบริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายผู้สมัคร
- กรณีเป็น ห้างร้าน หรือบริษัท โปรดแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ และแผนที่

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดในการสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นตัวแทนได้ที่
www.psu-itc.com
หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาได้ที่
บริษัท พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์ จำกัด สาขาจุลดิส เลขที่ 200/113 อาคารจุลดิสหาดใหญ่พลาซ่า ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Website : www.psu-itc.com
E-mail : info@psu-itc.com ,Nuangz@hotmail.com
โทร : 074-354981, 086-4894286, 086-4887288
Fax : 074-354980


Posted by : psu-itc , E-mail : (info@psu-itc.com) ,
Date : 2009-05-29 , Time : 11:08:07 , From IP : 192.168.121.22


ความคิดเห็นที่ : 1


   จ่ายสดครั้งละ 50 กระปุก ต้องใช้เงินมากเกินไป สำหรับคนไม่ได้เปิดร้าน

Posted by : flower , Date : 2009-06-04 , Time : 20:37:48 , From IP : 172.29.7.157

ความคิดเห็นที่ : 2


   ลองเฉลี่ยกับเพื่อนๆ ก็ได้ นะค่ะ ถ้าสนใจ ก็ เข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวกับบริษัทได้ ค่ะ เพราะในการสั่งแต่ละครั้งเราต้องสั่งเพื่อให้ได้ยอดที่โรงงานเขาสามารถตีครีมให้เราได้ด้วยค่ะ เนื่องจากตอนนี้ มหาวิทยาลัยเราเองไม่มีเครื่องมือ ที่จะตีครีมเองค่ะ

Posted by : psu-itc , E-mail : (Nuangz@hotmail.com) ,
Date : 2009-06-05 , Time : 09:47:32 , From IP : 192.168.121.22


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น