ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

รบกวนสอบถามเรื่องการวัด CVP


   อยากจะรบกวนสอบถามเรื่องการ monitor CVP ในกรณีที่เราใส่ catheter ที่ jugular vein เราควรจะวัด ตำแหน่ง zero point ตรงตำแหน่งใด เพราะมีโรงพยาบาล บางแห่ง วัดตำแหน่ง zero point ตรงติ่งหูแทนค่ะ

Posted by : roh , Date : 2006-12-18 , Time : 17:04:01 , From IP : 125-24-201-5.adsl.to

ความคิดเห็นที่ : 1
   Phlebostatic point = 4th intercostal space, midchest on supine position.

Posted by : Insulin , Date : 2006-12-18 , Time : 19:54:41 , From IP : 172.29.5.76

ความคิดเห็นที่ : 2
   การ monitor CVP เป้าหมายหลัก คือการประเมิน Right atrial pressure (RAP) ดังนั้น การวัดตำแหน่งต้องอ้างอิงที่ระดับของ RA เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการ leveling การเปรียบเทียบตำแหน่ง RA กับ surface anatomy มีหลายวิธี แต่ที่นิยมมากที่สุด คือตำแหน่ง phlebostatic point
reference level หรือ phlebostatic point คือ โดยการหาตำแหน่ง intercostal space ที่สี่ ตรงขอบ sternum และลากเส้นสมมติตั้งฉาก (A) ไปตัดกับจุดกึ่งกลางทรวงอกที่วัดจากทรวงอกด้านหน้าและหลัง (ไม่ใช่ตำแหน่ง midaxillary line)(B) ดังรูป จะได้ตำแหน่ง phlebostatic point หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดที่มีระดับน้ำเทียบตำแหน่ง phebostatic point มายัง transducer ที่ใช้วัด หรือเป็นตำแหน่งเริ่มค่าศูนย์ของไม้บรรทัดที่วัด

- อีกตำแหน่งที่เคยเห็นมีคนเขียนไว้ คือ 5 ซม ต่ำลงจากเส้น A
-ส่วนติ่งหู ไม่เคยเห็น หรือว่าจะประมาณเอา
ข้อควรทราบ หาก leveling ตำแหน่งผิดจาก phlebostatic point ต่างไป 1 ซม ค่าที่ได้จะต่างไป 1 ซม น้ำ หรือ 0.74 มม.ปรอท
เช่น leveling ตำแหน่งสูงจาก phlebostatic point 10 ซม ค่า CVP ที่ได้จะต่ำกว่าค่าจริงไป 10 ซม น้ำ หรือ 7.4 มม.ปรอท เป็นต้น


Posted by : ิboy , Date : 2006-12-18 , Time : 19:59:18 , From IP : 172.29.7.219

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น