100 ชื่อบัญชีดำ
   เปิดโฉม100ชื่อบัญชีดำ
เครือข่ายระบอบทักษิณ
ต้องการตัว-เฝ้าจับตาดู!

มีครบถ้วนในทุกวงการ 20 September 2006 16:25 จำนวนผู้อ่าน 3345 คน
เปิดโฉมหน้า 100 ราย คนในระบอบทักษิณ ติดบัญชีดำ “ต้องการ-เฝ้าจับตาดู” มีครบถ้วนทั้งญาติ-คนใกล้ชิด-นักการเมือง-นักธุรกิจ-นายทุน-สื่อ-ขรก.-อดีตขรก.-ตำรวจ-ทหาร-ผู้ต้องหา-สหายเก่า-นักเคลื่อนไหว
มีรายงานจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เปิดเผยว่า ได้มีการจัดทำบัญชีดำ 100 รายชื่อ ซึ่งเป็นที่ต้องการและเฝ้าจับตามอง เพราะมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และถือเป็นคนที่อยู่ในระบอบทักษิณ ที่บางคนเอื้อประโยชน์ให้กับระบอบทักษิณและพิทักษ์ปกป้องระบอบทักษิณ ซึ่งเวลานี้ยังไม่ขอเปิดเผยว่า ใครที่กำลังเฝ้าจับตาดู และใครที่ต้องการตัว รวมถึงใครที่ถูกจับกุมตัวแล้ว

ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าว 100 ราย ประกอบด้วย

1.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ญาติ
2.นายพายัพ ชินวัตร ญาติ
3.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ ญาติ
4.นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์ ญาติ
5.นางเยาวเรศ ชินวัตร ญาติ
6.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ญาติ
7.นายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ คนใกล้ชิด
8.นายชานนท์ สุวสิน คนใกล้ชิด
9.นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช คนใกล้ชิด-แกนนำพรรค
10.พล.ท.ปรีชา วรรณรัตน์ คนใกล้ชิด
11.นายเนวิน ชิดชอบ คนใกล้ชิด-แกนนำพรรค
12.นายยงยุทธ ติยะไพรัช คนใกล้ชิด-แกนนำพรรค
13.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คนใกล้ชิด-แกนนำพรรค
14.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล คนใกล้ชิด-แกนนำพรรค
15.นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ญาติ-แกนนำพรรค
16.นายโภคิน พลกุล แกนนำพรรค
17.พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต แกนนำพรรค
18.นายสมัคร สุนทรเวช นักการเมือง
19.นายสุชน ชาลีเครือ นักการเมือง
20.นายไสว พราหมณี นักการเมือง
21.นพ.วิชัย ชัยกิจวณิชย์กุล นักการเมือง
22.นายธีระชัย แสนแก้ว นักการเมือง
23.นต.ศิธา ทิวารี นักการเมือง
24.นายไพโรจน์ สุวรรณฉวี นักการเมือง
25.นายจตุพร พรหมพันธุ์ นักการเมือง
26.นายจักรภพ เพ็ญแข นักการเมือง
27.นายปกรณ์ บูรณปกรณ์ นักการเมือง
28.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล นักการเมือง-ปฏิบัติการ 3 เกลอหัวแข็ง
29.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร นักการเมือง-ปฏิบัติการ 3 เกลอหัวแข็ง
30.นายประชา ประสพดี นักการเมือง-ปฏิบัติการ 3 เกลอหัวแข็ง
31.นายสุทิน คลังแสง นักการเมือง
32.นายประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจ-ทุน (เนสกาแฟ)
33.นายวิชัย รักศรีอักษร นักธุรกิจ-ทุน (คิงพาวเวอร์)
34.นายอนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจ-ทุน (แลนด์แอนด์เฮ้าส์)
35.นายธนินท์ เจียรวนนท์ นักธุรกิจ-ทุน (ซีพี)
36.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นักธุรกิจ-ทุน (แกรมมี่)
37.นายประชา มาลีนนท์ นักการเมือง-นักธุรกิจ-ทุน (ช่อง 3)
38.นายบุญคลี ปลั่งศิริ มืออาชีพ-ผู้บริหารเครือชินวัตร
39.นายโอฬาร ไชยประวัติ มืออาชีพ-อดีตนายแบงก์
40.นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ มืออาชีพ-ที่ปรึกษาทักษิณ
41.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ มืออาชีพ-ผู้บริหาร อสมท
42.นายทนง พิทยะ มืออาชีพ-นักการเมือง-อดีตนายแบงก์
43.นายปลอดประสพ สุรัสวดี มืออาชีพ-อดีตข้าราชการ
44.นายศรีสุข จันทรางศุ มืออาชีพ-อดีตข้าราชการ
45.พล.อ.มงคล อัมพรพิศิษฎ์ มืออาชีพ-อดีตข้าราชการ
46.พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
47.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นักการเมือง-อดีตข้าราชการ
48.พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา นักการเมือง-อดีตข้าราชการ
49.นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม อดีตข้าราชการ-ผู้บริหาร อสมท
50.นายธงทอง จันทรางศุ ข้าราชการพลเรือน-รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
51.นายดำรง พิเดช ข้าราชการพลเรือน-อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
52.นายยรรยง พวงราช ข้าราชการพลเรือน-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
53.นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ข้าราชการพลเรือน-ปลัดกระทรวงการคลัง
54.นายปิยะพันธ์ จำปาสุต ข้าราชการพลเรือน-ว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคม
55.นายดุษฎี สินเจิมสิริ ข้าราชการพลเรือน-อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
56.นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ข้าราชการพลเรือน-อธิบดีกรมสรรพากร
57.นางไพทูรย์ พงษ์เกสร ข้าราชการพลเรือน-รองอธิบดีกรมสรรพากร
58.นางเบญจา หลุยเจริญ ข้าราชการพลเรือน-ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
59.น.ส.โมฬีรัตน์ บุญญาศิร ข้าราชการพลเรือน-ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
60.นายกริช วิปุลานุสาสน์ ข้าราชการพลเรือน-นิติกร 9 กรมสรรพากร
61.นายสาโรช คัชมาตย์ ข้าราชการพลเรือน-อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
62.พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ข้าราชการทหาร
63.พล.ต.พฤณฑ์ สุวรรณทัต ข้าราชการทหาร
64.พล.อ.พรชัย กรานเลิศ ข้าราชการทหาร
65.พล.ต.ต.พีรพันธุ์ เปรมภูติ ข้าราชการตำรวจ-โอนย้าย-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
66.พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว ข้าราชการตำรวจ-ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4
67.พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ข้าราชการตำรวจ-ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3
68.พ.ต.ท.สำเนียง ลือเจียงคำ ข้าราชการตำรวจ-รองผกก.สส.ตร.ภูธรฯเมืองยโสธร
69.พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ ข้าราชการตำรวจ-ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6
70.พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา ข้าราชการตำรวจ-ผู้กำกับสืบสวน น.6
71.พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง ข้าราชการตำรวจ-ผู้ช่วยผบ.ตร.
72.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี นักการเมือง-สหายเก่า
73.นายจาตุรนต์ ฉายแสง นักการเมือง-สหายเก่า
74.นายภูมิธรรม เวชยชัย นักการเมือง-สหายเก่า
75.นายอดิศร เพียงเกษ นักการเมือง-สหายเก่า
76.นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์ มืออาชีพ-สหายเก่า
77.นายวราเทพ รัตนากร นักการเมือง
78.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นักการเมือง
79.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นักการเมือง
80.นายสนธยา คุณปลื้ม นักการเมือง
81.นายสุชาติ ตันเจริญ นักการเมือง
82.นายกันตธีร์ ศุภมงคล นักการเมือง-อดีตข้าราชการ
83.นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นักการเมือง
84.นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี นักการเมือง
85.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นักการเมือง-นักธุริจ-ทุน
86.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นักการเมือง
87.นายดุสิต ศิริวรรณ สื่อมวลชน
88.นายทองเจือ ชาติกิจเจริญ สื่อมวลชน (รีพอร์ตเตอร์)
89.นายจรัญ จงอ่อน ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด-อันธพาลรับใช้ (ใต้)
90.นายชัยสิทธิ์ ลอมะ อันธพาลรับใช้ (เล็ก สตาร์)
91.นายอรรถฤทธิ์ สิงห์ลอ องค์กรเคลื่อนไหว-เลขาธิการคาราวานคนจน
92.นายคำตา บุญจันทร์ องค์กรเคลื่อนไหว-กลุ่มคาราวานคนจน
93.นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นักการเมือง-ชมรมคนรักอุดร-ปิดล้อมพันธมิตรฯ
94.นายขวัญชัย ไพรพนา ดีเจวิทยุ-ชมรมคนรักอุดร-ปิดล้อมพันธมิตรฯ
95.นายสมพงษ์ จันทร์งาม องค์กรเคลื่อนไหว-ชมรมคนรักอุดร-ปิดล้อมพันธมิตรฯ
96.นายประยุร ครองยศ องค์กรเคลื่อนไหว-มวลชนคนรักทักษิณ
97.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล นักการเมือง-แกนนำชมรมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
98.นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน องค์กรเคลื่อนไหว-สหายเก่า
99.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด องค์กรเคลื่อนไหว-นายกสมาคมพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้ขับรถแท็กซี่
100.นายชูชีพ ชีวสุทธิ องค์กรเคลื่อนไหว-ประธานชมรมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

Posted by เอามาฝาก() 2006-09-20 , 19:37:42 , 172.29.9.83

   นี่คือพวก จังไรทั้งนั้น ครับ

Posted by พวกเวณ() 2006-09-21 , 07:20:08 , 172.29.1.213

   แต่ละคน เฮอ.... น่าจะเพิ่ม ดุสิต เพื่อนสมัคร สุนทรเวช
ร.ต.ฉลาด (แต่โบ้) วรฉัตร ทวี (ลดลง) ไกรคุปต์
และ อดีต ส.ว.บางคน ก.ก.ต. บางคน
เอ้า พวกเราเอาใจช่วย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สำเร็จตามความประสงค์
บ้านเมืองเป็นสุขกันเถิด


Posted by ส.ส.สงสาร() 2006-09-21 , 08:54:59 , 172.29.1.200

   น่าจะจับผู้สื่อข่าวงี่เง่า เช่น สรยุทธ กนก อีกซัก2 คน ได้ป่าว

Posted by .() 2006-09-21 , 11:32:29 , 172.29.7.52

   ทำไมรู้มากจังสนิทกับทักษินอีกคนด้วยใช่ใหมอย่าปฏิเสทเลย

Posted by รักท.ษ() 2006-09-22 , 08:30:40 , 124.157.221.122

   งั้นขอเพิ่ม ข้าพเจ้าที่พร้อมจะยกมือให้คุณทักษิณ อีกคนใน blacklist และกรุณาอย่าคิดว่าคนที่คิดไม่เหมือนคุณเป็นคนโง่หรือเลวทั้งหมด

Posted by สสส() 2006-09-22 , 17:03:55 , 172.29.1.183

   ก็ไปตะโกนสนับสนุนทักษิณที่หน้าค่ายทหารที่อยู่ใกล้บ้านสิ อยากดังก็ไปหน้ากองทัพบกเลย

Posted by รักทักษิณจริงหรือเปล่า() 2006-09-23 , 18:15:31 , 172.29.9.83

แสดงความคิด

ชื่อ            E-Mail  
ความคิดเห็น