ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

ชายอายุ 42 ปีมี acute kidney injury หลังได้รับยา co-trimoxazole
   ชายอายุ 42 ปีกำลังได้รับการรักษา Pneumocystis jirovecii pneumonia. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV (CD4+ T-cell count =122/cu mm และ HIV viral load = 1,430,000 copies/mm. ที่ 1 สัปดาห์หลังเริ่มการรักษาด้วย IV co-trimoxazole ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลียและปัสสาวะลดลง BUN= 46 mg/dL และ creatinine= 3.7 mg/dL, ซึ่งสูงขึ้นจากค่า baseline 15 and 0.8 mg/dL และค่า potassium= 3.8 mmol/L. Urinalysis : RBC count 0-1 cell/HPF และ WBC count 5-10 cells/HPF. ตรวจ spun urine under light microscopy พบความผิดปกติดังใน รูป A และ B (ขยาย).
1. การวินิจฉัยคืออะไร
2. จะ manage อย่างไร


Posted by : cpantip , E-mail : ( chpantip@gmail.com) ,
Date : 2021-04-05 , Time : 09:40:13 , From IP : 172.29.1.9


ความคิดเห็นที่ : 1


   รูป A และ B. numerous fan-shaped crystals with a “shock of wheat” appearance.


Posted by : cpantip , Date : 2021-04-08 , Time : 10:44:25 , From IP : 172.29.1.9

ความคิดเห็นที่ : 2


   - Ultrasonography: No hydronephrosis.
- การวินิจฉัย: sulfonamide-crystal–induced acute kidney injury due to trimethoprim–sulfamethoxazole treatment.


Posted by : cpantip , Date : 2021-04-08 , Time : 10:44:59 , From IP : 172.29.1.9

ความคิดเห็นที่ : 3


   -การรักษาคือ ให้ IV hydration, และเปลี่ยนยาจาก trimethoprim–sulfamethoxazole ไปเป็น clindamycin–primaquine.
-Renal function ของผู้ป่วยดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติใน 1 สัปดาห์. การตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อติดตาม ไม่พบ crystals. ที่ 1 สัปดาห์หลัง hospital discharge, pneumonia หาย และค่าไตยังปกติ แพทย์ได้เริ่มให้ antiretroviral therapy.


Posted by : cpantip , Date : 2021-04-08 , Time : 10:45:53 , From IP : 172.29.1.9

ความคิดเห็นที่ : 4


   Reference: Thammavaranucupt K, et al. Sulfonamide crystals. N Engl J Med 2021; 384:1053.
DOI: 10.1056/NEJMicm2028020


Posted by : cpantip , Date : 2021-04-08 , Time : 10:46:25 , From IP : 172.29.1.9

สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น