ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ไข้ผื่น


   หญิงไทย 32 ปี ไข้มา 5 วัน มีผื่นขึ้นตามตัว พบ BT 39 P104 R24 BP 120/80 generalised erythematous maculopapular rash liver 2 cm คิดถึงโรอะไรมากที่สุด

Posted by : นศพ.ขี้สงสัย , Date : 2009-05-05 , Time : 16:01:32 , From IP : 172.29.23.165

ความคิดเห็นที่ : 1


   list keywords หรือ pertinent data เสียก่อน

1. หญิงไทย 32 ปี
2. ไข้มา 5 วัน
3. มีผื่นขึ้นตามตัว เป็น generalised erythematous maculopapular rash
ไม่ได้บอกว่าผื่นคันหรือไม่
4. BT 39 P104 R24 BP 120/80 = sepsis
5. liver 2 cm

ผู้ป่วย normal host มี acute fever+ MP rash วันที่ 5 ของไข้ มีตับโต นึกถึง rickettsiosis มากที่สุด

ได้คัดลอกรายละเอียดเรื่องไข้ +ผื่นจาก "How to approach in Acute febrile illness....." มาให้ด้วยค่ะ


Skin ดูว่ามี skin lesion หรือไม่
- Dengue fever มี maculopapular rash ได้ในวันแรกๆของไข้
ส่วน DHF มีผื่นได้ 3 แบบ คือ
1. หน้าแดง คอ และลำตัวส่วนบนแดง
2. Petechiae+purpura พบ petechiae ที่แขน รักแร้ และตามตัว และที่มักพบเสมอคือ easy to bruise ตรงบริเวณที่เจาะเลือดหรือฉีดยา
3. Convalescent rash ในระยะหลังของโรคเมื่อไข้ลดจะพบ confluent petechial rash ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือจะเห็นเป็นวงขาวๆ (ไม่มี petechiae) กระจายอยู่ในปื้นสีแดงของ petechial rash ซึ่งพบที่ extremities โดยส่วนใหญ่พบที่ขาและเท้ามากกว่าแขนและมือ

-Scrub typhus ที่ช่วยในการวินิจฉัยมากคือพบ eschar ให้หาที่ขาหนีบ ซอกขา เอว รักแร้ ที่มอ. พบว่าผู้ป่วย scrub typhus มี eschar 33% (1 ใน 3)
-Murine typhus และ scrub typhus พบว่ามี maculopapular rash ซึ่งไม่คันที่ตามตัว หน้าและแขนขาได้ มักเกิดขึ้นในวันที่ 4-5 ของไข้และหายไปในวันที่ 8
-Typhoid fever ในปลายสัปดาห์แรกพบ Rose spot ได้ใน 10% ของผู้ป่วยไทย เห็นเป็นจุดแดง ๆ ประมาณ 10-20 จุด กระจายอยู่ที่หน้าอกและหน้าท้อง rose spot จะหายไปใน 1-3 วัน
-Malaria และ leptospirosis ไม่พบผื่น
-Bacteremia อาจพบ pustule ตามที่ต่างๆได้ ต้องสะกิดเอาหนองมาย้อมสีแกรมและส่งเพาะเชื้อ
ถ้าพบ purpura ที่ตามแขนขาและลำตัวในผู้ป่วยที่มีไข้ ต้องนึกถึง meningococcemia, streptococcal/staphylococcal toxic shock syndrome ไว้เสมอ


Posted by : chpantip , Date : 2009-05-08 , Time : 14:05:40 , From IP : 172.29.3.68

สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น