ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

เด็กหญิง10 ปี ปวดทั่วท้อง อาเจียน และมีไข้ มา 1 สัปดาห์
   เด็กหญิงอายุ 10 ปีได้เข้ารับการรักษาในรพ. เนื่องจากปวดทั่วท้อง อาเจียน และมีไข้ (40°C) มานาน 1 สัปดาห์. ผู้ป่วยไม่มีหนาวสั่น ไม่มีท้องเสีย เธอเริ่มมีอาการเหล่านี้หลังจากกลับจากการท่องเที่ยวนาน 2 เดือนที่ Indonesia และ Malaysia.

On physical examination, she appeared to be ill but nontoxic. She had diffuse, nonspecific abdominal tenderness and non-pruritic maculopapular rash (รูป 1) comprised of 10–15 lesions, each 5 mm in diameter, located on her abdomen.

1. การวินิจฉัยโรคคือ........................................................................
2. ผื่นที่หน้าท้องผู้ป่วยมีชื่อเรียกว่า......................................................
3. จะ manage อย่างไร


Posted by : chpantip , E-mail : (chpantip@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2009-02-16 , Time : 08:34:44 , From IP : 172.29.3.68


ความคิดเห็นที่ : 1


   -->ข้อ 1:
การ approach acute undifferentiated fever
6 โรคสำคัญคือ
1. viral: influenza, dengue
2. ricketsia: murine/scrub typhus
3. leptospirosis
4. malaria
5. typhoid fever
6. bacteremia
ขอวิเคราะห์เริ่มจาก general appearance ซึ่งรูปเป็นลักษณะ rash (maculopapular) โรคที่ไม่มีอาการแสดง "ผื่น" คือ malaria และ leptospirosis
ไม่มีหนาวสั่นร่วมกับไข้ คิดถึง malaria และ bacteria น้อยลง

จากลักษณะผื่นขอตั้ง differential diagnosis คือ
1. typhoid fever เป็น transient, blanchable erythematous macules and papules 2-4 mm usually on trunk
ร่วมกับอาการเป็น enteric fever (fever+abdominal pain)
2. murine typhus มี maculopapular rash ได้
(scrub typhus: อยากเห็น eschar มากกว่า)
หมายเหตุ: อยากพบ severe myalgia ใน Dengue
อยากพบ tender muscle ใน Typhus, Leptospirosis
-->ข้อ 2: หากเป็น typhoid fever เรียกว่า Rose spot= faint, salmon-colored, blanching, maculopapular (primarily trunk&chest)
-->ข้อ 3: ส่ง
1. blood culture - Salmonella suspection
2. IFA - murine typhus suspection

ref: Harrison 17th ed: fever and rash, Malaria, typhoid fever


Posted by : weeratian , E-mail : (weeratian@hotmail.com) ,
Date : 2009-02-16 , Time : 11:53:47 , From IP : 172.29.22.75


ความคิดเห็นที่ : 2


   คุณหมอ Weeratian ตอบถูกต้องแล้วค่ะ
1. การวินิจฉัยโรคคือ typhoid fever
ปัจจุบัน typhoid fever ในประเทศไทยพบน้อยลงมาก แต่ยังพบได้ในประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2. จุดแดงๆ ที่หน้าท้องของผู้ป่วยมีชื่อเรียกว่า Rose spot ซึ่งเป็นรอยโรคเฉพาะของ typhoid fever rose spot จะปรากฎขึ้นช่วงปลายสัปดาห์แรกของไข้ พบได้ที่หน้าท้อง จำนวน 10-20 จุด จุดนี้เวลากด จะจางไป rose spot จะหายไปใน 2 วัน ในคนไทย พบ rose spot เพียง 10%
3. การวินิจฉัยที่แน่นอนของ typhoid fever ได้จาก bllod culture ขึ้น Salmonella typhi
Widal test เป็น selologic test หา O และ H antigen ของ S. typhi แต่มีปัญหาเพราะ sensitivity และ specificity ไม่ดี
การรักษา ใช้ยา ciprofloxacin หรือ ceftriaxone นาน 14 วัน


Posted by : chpantip , E-mail : (chpantip@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2009-02-23 , Time : 11:50:56 , From IP : 172.29.3.68


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น