พื้นที่ตรงนี้เปิดขึ้นเพื่อ ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์    แจ้งลบกระทู้ กรุณา mail ถึง garnet@medicine.psu.ac.th ครับ

ตั้งกระทู้ใหม่
เรียงตาม เวลาตั้งกระทู้ , จำนวนคนตอบ , การเคลื่อนไหว
เลือกอ่านเฉพาะกลุ่ม โรคปอด , โรคหัวใจ , ต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิก , โรคข้อ , ประสาทวิทยา ,
ทางเดินอาหารและตับ , เวชบำบัดวิกฤต , โรคไต , โรคติดเชื้อ , โลหิตวิทยา ,
ผิวหนัง , มะเร็งวิทยา , ทั่วไป ไม่ระบุ
ค้นหาหัวข้อกระทู้ที่มีคำว่า

 Innovation Night Talk EP4 : Metaverse Hospital โรงพยาบาลในโลกเสมือน : Med PSU Innovation Center ( ตอบล่าสุด A 2022-05-24 09:58:04 , )
 *** โอกาสสุดท้าย!! ขยายระยะเวลาส่งภาพถ่าย จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-05-24 08:59:27 , )
 ประกาศผลการจัดสรรห้องว่างสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2022-05-19 16:07:38 , )
 เตรียมพร้อมกันนะคะ!!! 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2565 ตรวจประเมิน 5 ส ทุกพื้นที่ : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-05-19 16:05:29 , )
 ประชาสัมพันธ์งานบำเพ็ญกุศลศพ มารดานายณรงค์วิทย์ บุญยังดำรง สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายจริงใจ ( ตอบล่าสุด A 2022-05-17 01:57:43 , )
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2565 : quality ( ตอบล่าสุด A 2022-04-29 11:01:57 , )
 ข่าวประชาสัมพันธ์งานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของ ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : kikza ( ตอบล่าสุด A 2022-04-28 16:29:40 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่างสำหรับดำแหน่งนายแพทย์ : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2022-04-25 09:05:42 , )
 SixPack Project (ขยายระยะเวลาในการส่งประกวด วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565) : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-04-22 09:33:43 , )
 ผลการจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอนสำหรับตำแหน่งอาจารย์ไม่ใช่แพทย์ / พยาล / กลุ่มสหเวช : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2022-04-19 15:29:27 , )
 ผลการจัดสรรฟ้องว่างหอพักศรีตรัง 1-5และหอพักศรีตรัง8 : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2022-04-18 11:22:51 , )
 ประชาสัมพันธ์งานศพมารดาคุณวัลลภา (บรีส) วัฒนพงศ์พิทักษ์ : AJ ( ตอบล่าสุด A 2022-04-11 10:52:45 , )
 ++ ขายบ้านแฝด 2 ชั้น 40 ตรว. หลังตลาดฟุกเทียน แค่ 2.9 ลบ ++ : mgt34 ( ตอบล่าสุด I 2022-04-08 14:28:07 , )
 อดีตบุคลากรและญาติสายตรงบุคลากรงานรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต : csupimuk ( ตอบล่าสุด A 2022-04-07 08:40:51 , )
 *** การประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-04-07 08:39:07 , )
 แจกต้นไม้ในสำนักงาน ปลูกง่าย ได้ประโยชน์ : Anothai ( ตอบล่าสุด A 2022-04-06 16:28:15 , )
 ***ข่าวคณะแพทย์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-04-01 10:10:44 , )
 ประกาศจัดสรรบ้านพักว่าง/ห้องว่าง สำหรับอาจารย์แพทย์ : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2022-03-24 16:25:20 , )
 รับสมัครกรรมการ การจัดสอบวิชาเฉพาะ ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม : Student Affairs Unit MedPSU ( ตอบล่าสุด A 2022-03-24 01:10:58 , )
 คณะแพทยศาสตร์กำหนดให้ บุคลากรทุกคน ต้องทำข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-21 15:22:02 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง1-5 และศรีตรัง8 : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2022-03-21 14:56:34 , )
 ประกาศรายชื่อและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกรรมการคุมสอบ การจัดสอบวิชาเฉพาะ ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2565 : Student Affairs Unit MedPSU ( ตอบล่าสุด A 2022-03-20 17:27:08 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับอาจารย์(ไม่ใช่แพทย์)/พยาบาล/กลุ่มสหเวช : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2022-03-19 09:57:23 , )
 ขอเชิญสมาชิกองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมฟัง เรื่อง สวัสดิการสำหรับแพทย์และทันตแพทย์ ไขปัญหาที่คุณสงสัย : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-17 15:09:55 , )
 ขายด่วนนนน... 🏜 ที่ดินสวยท่าข้าม 200 ตรว. : ปลายฝัน ( ตอบล่าสุด I 2022-03-17 14:03:13 , )
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ -- การวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศสำหรับข้อมูล รหัสพันธุกรรมตลอดจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-15 16:13:26 , )
 ขยายเวลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง ข้อสอบและกรรมการคุมสอบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2565 : Student Affairs Unit MedPSU ( ตอบล่าสุด A 2022-03-14 14:01:03 , )
 ดาวน์โหลดพื้นหลัง PowerPoint 50ปี คณะแพทยศาสตร์ : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-14 13:11:53 , )
 15 มีนาคม 2565 ในเวลา 10.00 -11.00 น. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมลดเค็มวันไตโลก : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-14 08:52:23 , )
 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยโรคไข้ ปวดข้อยุงลาย ชิคุนกุนยา ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย : levophed ( ตอบล่าสุด A 2022-03-11 08:34:48 , )
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง ข้อสอบและกรรมการคุมสอบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2565 : Student Affairs Unit MedPSU ( ตอบล่าสุด A 2022-03-10 23:27:39 , )
 ขอปิดสำนักงานจริยธรรมฯ ชั่วคราวเพื่อรับการตรวจประเมินต่ออายุคุณภาพการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2565 : Anothai ( ตอบล่าสุด A 2022-03-09 15:24:33 , )
 World Sleep Day 2022 วันนอนหลับโลก วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-08 11:27:33 , )
 ขอเชิญชวนศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกรุ่น ร่วมกันเสนอชื่อ แพทย์ในดวงใจ เพื่อเพื่อนมนุษย์ : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-02 15:04:17 , )
 SixPack Project ส่งเรื่องราวหน่วยงานของคุณ ที่มีความ เด่น และ โดน ตรงกับค่านิยมคณะแพทยศาสตร์ (MEDPSU) ข้อใดข้อหนึ่ง : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-03-01 09:26:59 , )
 ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพภรรยาของนายจำนงค์ พรมอ่อน สังกัดรถพยาบาล รพ.มอ. : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2022-02-25 11:45:55 , )
 *** ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้านที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-02-25 10:28:48 , )
  *** The First Annual Health Research International Conference 2022*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-02-22 08:48:45 , )
 [ประชาสัมพันธ์] โครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษ โดยบริษัท EDITAGE : IAOMED ( ตอบล่าสุด K 2022-02-17 15:55:18 , )
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล มารดาของนายประเสริฐ มีรอด สังกัดหน่วยยานพาหนะ 20กพ.65 เวลา 10.30น. : prasert ( ตอบล่าสุด A 2022-02-17 15:20:52 , )
 *** ซักซ้อมความเข้าใจก่อนใช้ PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 10 เผือก ไปไกล... *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-02-10 10:39:35 , )
 *** ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายประกวด เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-02-04 09:47:14 , )
  **** ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งภาพวาดประกวด เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-02-04 09:39:26 , )
 ซักซ้อมความเข้าใจก่อนใช้ PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 9 เผือก นานแล้ว... : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-27 15:31:00 , )
 ขายด่วน บ้านพร้อมอยู่ ในทำเลทอง ใกล้หมู่บ้านออกซิเจนและเซ็นทรัลเฟสติวัล : นายจริงใจ ( ตอบล่าสุด I 2022-01-25 12:28:06 , )
 สมัคร/ยืนยันการจัดตั้งชมรมคณะแพทยศาสตร์ : benefit ( ตอบล่าสุด K 2022-01-25 10:55:46 , )
 นับถอยหลังอีก 7 วัน กับกิจกรรม Innovation Journey : MED PSU Innovation Center ( ตอบล่าสุด A 2022-01-24 11:41:03 , )
  ** ร่วมรับฟังเวทีเสวนาและแถลงข่าว เรื่อง...ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19 ** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-19 11:20:54 , )
 *** ทีมงานขนย้ายผู้ป่วย UNITY FOR MANKIND คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-19 10:25:07 , )
 ประชาสัมพันธ์ บริการรถรับ – ส่ง ผู้เข้าร่วม การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 : StudentAffairs ( ตอบล่าสุด A 2022-01-19 09:24:10 , )
 *** ร่วมเสนอ สถานที่ โรงเรียน ชุมชน วัด มัสยิด ในชุมชนบ้านเกิดของท่าน *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-18 13:40:03 , )
 *** ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-14 13:44:57 , )
 Innovation Night Talk EP 3 :Hybrid Innovation เรื่องเล่าจากหมอทหาร : Med PSU Innovation center ( ตอบล่าสุด A 2022-01-13 13:53:03 , )
 *** ข่าวคณะแพทย์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-11 11:01:32 , )
 ขายบ้านเดี่ยว พิกัดบ้านพรุ : december ( ตอบล่าสุด A 2022-01-08 21:52:52 , )
 ต่างหน้าที่ แต่มีจุดหมายเดียวกัน : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2022-01-07 09:44:32 , )
 ขายที่ดิน อ.นาหม่อม : น้องโซ ( ตอบล่าสุด I 2022-01-04 20:51:40 , )
 เรียนเชิญร่วมทำบุญงานศพมารดาคุณสดารัตน์ แช่โค้ว จนท.งานอาคารสถานที่ : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2021-12-28 14:19:02 , )
 หากใครมี Ideas อยากจะพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม..เชิญชวนมาบอกเราสิ : Med PSU Innovation center ( ตอบล่าสุด A 2021-12-28 10:15:26 , )
 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยชูสกูล สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ได้รับรางวัล Young Investigator Award และรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุดในรอบปี (First / corresponding) : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-12-28 09:49:59 , )
 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นพ.อภินันท์ การะเกต แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท free paper presentation : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-12-27 16:09:21 , )
  *** ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-12-27 11:09:04 , )
 *** โครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบออนไลน์ Free *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-12-21 15:36:01 , )
 ประกาศ ผลการจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง2-5 ณ วันที่ 15 ธ.ค.64 : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2021-12-15 09:55:34 , )
 ประกาศ การกำจัดยุงในพื้นที่บริเวรอาครรบริหารอาคารที่พักและอาคารโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ : บนควน ( ตอบล่าสุด A 2021-12-14 13:39:43 , )
 ประกาศ...ผลการจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง8 และบินหลา2 : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2021-12-09 16:47:53 , )
 คุยกันหวันมุ้งมิ้ง Innovation Night Talk : EP :2 : Med PSU Innovation Center ( ตอบล่าสุด A 2021-12-08 09:20:58 , )
 ประกาศ ผลการจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอนตำแหน่งอาจารย์แพทย์ไม่ใช่แพทย์/พยาบาล/กลุ่มสหเวช : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2021-12-03 10:25:30 , )
 รับซื้อของเก่า-ขวดแก้ว-กระดาษ-เหล็ก-พลาสติก-*ถึงบ้าน* : วิหกสายฟ้า ( ตอบล่าสุด I 2021-11-25 04:10:17 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง2-5,8 และบินหลา2 : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2021-11-22 16:00:20 , )
 ***Walk Rally Selfie With MEDPSU*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-11-19 12:05:06 , )
 ประกาศ ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ บริเวณลานจอดรถริมถนนเวชวิธี : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2021-11-18 15:08:07 , )
 คุยกัน หวันมุ้งมิ้ง ในกิจกรรม Innovation Night Talk : EP1 คุณค่าที่แตกต่าง : Med PSU Innovation center ( ตอบล่าสุด A 2021-11-16 17:54:28 , )
 ตอนที่ 4 เผือกแล้วยอมรับมา ซักซ้อมความเข้าใจก่อนใช้ PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-11-16 17:08:03 , )
 ขายบ้าน ใกล้ มอ. : august ( ตอบล่าสุด I 2021-11-16 14:23:58 , )
 ### ขอเชิญสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ ### : นายจริงใจ ( ตอบล่าสุด K 2021-11-12 22:08:41 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับอาจารย์ไม่ใช่แพทย์/พยาบาล/กลุ่มสหเวช : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2021-11-12 16:07:20 , )
  *** ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเรื่องราว ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-11-05 10:26:13 , )
 *** ตอนที่ 3 เผือกอย่างมีหลักการ *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-11-05 09:50:20 , )
 *** ตอนที่ 2 ใครบ้าง เผือกได้? *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-11-04 14:44:54 , )
 ขอเชิญร่วมงานศพบิดา อ.พญ.นวพร อัษณางค์กรชัย สังกัดสาชาวิชาอายุรศาสตร์ : ENuTikTok ( ตอบล่าสุด A 2021-11-04 13:51:31 , )
 *** S O S (Save Our Songkhla)*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-11-03 11:39:56 , )
 ประกาศผลจัดสรรหอพักศรีตรัง1,6-7 ณ วันที่ 1 พ.ย.64 : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2021-11-01 16:51:21 , )
 ***ขอสำรวจความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับฉลากยาผู้ป่วยนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาฉลากยาของโรงพยาบาล*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-10-29 10:26:42 , )
 ราวตากผ้าพับเก็บได้ ทาวน์โฮม และระเบียงคอนโด : silver99 ( ตอบล่าสุด I 2021-10-28 18:35:39 , )
 ราวตากผ้าสแตนเลส : silver99 ( ตอบล่าสุด A 2021-10-28 18:32:52 , )
 ระบบทำบัตรออนไลน์คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เข้าได้จากตรงนี้นะคะ : Anothai ( ตอบล่าสุด A 2021-10-25 10:45:44 , )
 ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-10-21 14:39:47 , )
 ขอเชิญ...แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ การดูแลสตรีตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง: ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-10-20 16:09:34 , )
 *** ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม ชมพิธีประกาศเกียรติคุณอาจารย์ แพทย์ใช้ทุน และนักศึกษาแพทย์ *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-10-20 10:02:19 , )
  ***ตอนที่ 1 เผือกตรงไหน? เอาปากกามาวง...ซักซ้อมความเข้าใจก่อนใช้ PDPA(พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-10-18 15:02:30 , )
 ***โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ จิตใส ใจสบาย คลายทุกข์*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-10-15 09:58:49 , )
 เปิดรับสมัครบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนไวโอลินและเปียโน : art ( ตอบล่าสุด A 2021-10-12 16:28:09 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง1,6 และ7 สำหรับตำแหน่งพยาบาล : ดาหลา ( ตอบล่าสุด K 2021-10-08 15:43:32 , )
 ขอแสดงความยินดี กับแพทย์ที่ได้รับรางวัล แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2564 : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-23 16:57:28 , )
 *** ขอเชิญชาวคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมงาน วันแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ครั้งที่2 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-17 11:40:47 , )
 ***** ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564 **** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-16 17:34:13 , )
 *** กลับมาอีกครั้ง!! สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่2 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-14 15:37:06 , )
 งานเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2564 Retirement walk round with love มาหาด้วยรักและคิดถึง : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-13 09:29:31 , )
 *** จุดถ่ายภาพ เกษียณอายุราชการ 2564 *** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-13 09:16:38 , )
 ***ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมการทำแบบสำรวจความผูกพันขององค์กร*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-09-03 09:01:05 , )
 Lexicomp Code สำหรับใช้งานฐานข้อมูลยา Lexicomp : ยัยแก้ว ( ตอบล่าสุด A 2021-08-26 15:37:00 , )
 ประกาศผลจัดสรรห้องว่าง หอพักศรีตรัง1,6 ณ วันที่ 11 ส.ค.64 (32 ห้อง) : บนควน ( ตอบล่าสุด A 2021-08-11 16:41:45 , )
 ***แจก..!! ทะลุจอ อย่าลืมนะคะ*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-08-05 10:20:01 , )
 ***เริ่มแล้ว เริ่มแล้ว......งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-08-04 10:49:35 , )
 สารศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ. (มค.- มิย. 64) : ying/alumni ( ตอบล่าสุด A 2021-08-03 11:37:21 , )
 ***สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-08-02 16:52:59 , )
 ***สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 421(4/2564) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์*** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-08-02 16:51:19 , )
 ประกาศจัดสรรห้องว่าง หอพักศรีตรัง1,6 : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2021-07-27 12:33:25 , )
  ******** ติดใจ ติดยา หรือติดกัญชา *********** : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-07-23 13:43:05 , )
 *** ขายทาวน์เฮาส์หลัง BigC คลองแห 2.2 ลบ, *** : mgt34 ( ตอบล่าสุด A 2021-07-18 06:40:01 , )
 shopee shopee ----> ปลุกไฟ!! คนในองค์กร พบกับ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea Group(ประเทศไทย) : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-07-16 10:16:04 , )
 อัพเดทการรักษา ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ด้วยยาฮอร์โมนและการผ่าตัด 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. Room3 : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-07-16 10:13:01 , )
 ลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือดแดงปอด รักษาอย่างไร...? พบกัน 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. Room3 : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-07-13 16:08:39 , )
 งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 Interconnectedness for Sustainable Health Care : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-07-09 14:51:08 , )
 ตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลในงาน MED PSU : Benefit ( ตอบล่าสุด A 2021-07-02 13:00:09 , )
 ปิดบริการ Internet WiFi9 : garnet ( ตอบล่าสุด A 2021-06-30 19:37:46 , )
 รังสีแพทย์ ม.อ. ผนึกกำลังร่วมกับรังสีแพทย์ทั่วประเทศ ในนาม Radio Volunteer แปลผลภาพรังสีทรวงอกผู้ป่วยในเรือนจำ และผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเร่งวินิจฉัยผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง : ประชาสัมพันธ์ ( ตอบล่าสุด A 2021-06-28 14:33:44 , )
 ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดโลโก้และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย : Anothai ( ตอบล่าสุด A 2021-05-29 12:47:08 , )
 ประกาศ ผลการจัดสรรห้องพักที่ว่าง หอพักศรีตรัง8 และบินหลา2 : บนควน ( ตอบล่าสุด K 2021-05-17 15:20:40 , )