มะเร็งโพรงหลังจมูก

รอบรู้เรื่องมะเร็งในวันนี้จะพูดถึงมะเร็งที่เป็นกันมากอีกโรคหนึ่ง โดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน นั่นก็คือ มะเร็งโพรงหลังจมูกค่ะ มะเร็งโพรงหลังจมูกส่วนใหญ่จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะ สาเหตุส่งเสริมมาจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า เอ็บสไตน์บาร์ ไวรัส , การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารเนื้อสัตว์หมักดอง เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า เนื้อสัตว์ย่างต่าง ๆ ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง ของโพรงหลังจมูกและสุขภาพของช่องปากไม่ดีอีกด้วย

สำหรับอาการแสดงของมะเร็งโพรงหลังจมูก แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มค่ะ

 1. อาการทางจมูก   มีอาการระคายเคืองหลังโพรงจมูก มีน้ำมูกปนเลือด มีเลือดออกทางจมูกบ่อย ๆ แน่นหรือคัดจมูก หรือเสียงเปลี่ยนไปค่ะ
 2. อาการทางหู  มักจะเกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อปรับความดันของหูชั้นกลาง อันเนื่องมาจากการลุกลามของมะเร็ง เป็นผลให้ความกดอากาศในหูชั้นกลางลดลง ทำให้มีอาการหูอื้อ ซึ่งอาการจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 3. อาการทางระบบประสาท ทำให้มีอาการชาหรือเจ็บเสียวที่แก้มข้างเดียวกับมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีอาการกล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต ทำให้มองเห็นภาพซ้อน และมีอาการตาเหล่ การรับกลิ่นเสียไป
 4. ก้อนบริเวณคอ เมื่อมะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ผู้ป่วยอาจมาด้วยก้อนเพียงก้อนเดียว หลายก้อนติดกันหรือห่างกัน แต่ที่พบบ่อยมักจะเป็นเพียงก้อนเดียว มีลักษณะแข็งไม่เจ็บ และเคลื่อนไปมาได้
 5. อาการอื่น ๆ  ที่พบบ่อยคือ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำ ๆ และอาจจะมีอาการอ้าปากไม่ขึ้น สำลักน้ำขึ้นจมูก เป็นต้น
การวินิจฉัยมะเร็งโพรงหลังจมูก ก็คือ

 • การตรวจร่างกายและตรวจโพรงหลังจมูก
 • การตัดชิ้นเนื้อ จากเนื้องอกในโพรงจมูกไปตรวจทางพยาธิวิทยา และการตรวจเลือดค่ะ

การรักษา  มีหลายวิธีขึ้นกับระยะของโรค แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน คือ

  1. การฉายแสง  เป็นที่นิยมและยอมรับว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน
  2. เคมีบำบัด
  3. การรักษาแบบผสมผสาน เช่น การฉายแสง ร่วมกับ เคมีบำบัด ค่ะ

ผลของการรักษา โดยรวมแล้วนั้นจะมีอัตราการอยู่รอดในระยะ 5 ปี ประมาณ 30 – 48 % ค่ะ

------------------------------