What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564


6 ส.ค. 2563, 11:34 น.


การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564

- ใบสมัคร 

- คู่มือการสมัครแต่ละสาขา

- สถานที่ติดต่อคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิดีโอประชาสัมพันธ์ https://www.youtube.com/watch?v=QlcbX0GUr4Aหัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   

 
เริ่ม : 06 ส.ค. 2563
สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-08-06 11:34:20
แก้ไข : 2021-01-27 15:42:31
เข้าชมทั้งหมด : 3882 ครั้ง