What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค


18 มิ.ย. 2563, 16:25 น.


การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานภาควิชา ครั้งที่ 112 (3/2563)
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วม ที่  https://bit.ly/3ec9nrb หรือ QR CODE  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- อบรมหลักสูตรออนไลน์ Visualization and Modelling of Logitudinal Data   
- วิ่งสู้โควิด-19 กับครัวอิ่มอุ่น “Fight COVID-19 with Im Oun Kitchen”   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)  จำนวน 14 อัตรา   
- เตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ในการขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี   
- Mini Workshop ออกแบบผลงานนวัตกรรมด้วยโฟมยาง ในกิจกรรม “เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม” Episode III   
- รายการ Live สาระ กับหมอ ม.อ.  EP.1 :- มนุษย์หมอผู้พิทักษ์อุ้งเชิงกราน   

 
เริ่ม : 18 มิ.ย. 2563
สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-06-18 16:25:26
แก้ไข : 2020-06-18 16:28:41
เข้าชมทั้งหมด : 180 ครั้ง