What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการสรรหา คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โดยคณะกรรมการสรรหาฯ


11 มี.ค. 2563, 15:12 น.


ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการสรรหา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์  โดยคณะกรรมการสรรหาฯ  

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


(โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมรับฟังเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง)หัวข้อข่าวอื่นๆ
- ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center)   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 อัตรา   
- "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก"   
- ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 (ขยายเวลา)   
- ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคลากรดีเด่นตามอัตลักษณ์องค์กรคุณธรรม [Med psu Ambassadors] ประจำเดือนพฤษภาคม 2563   
- ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2563 (Hospital Safety Culture Survey Online)   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   

 
เริ่ม : 11 มี.ค. 2563
สิ้นสุด : 27 มี.ค. 2563
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2020-03-11 15:12:09
แก้ไข : 2020-03-19 14:38:02
เข้าชมทั้งหมด : 229 ครั้ง